Czy po powrocie dziecka z choroby, jako rodzic musisz donosić zaświadczenie o zdrowiu dziecka do przedszkola?  Sezon infekcyjny i rok szkolny w pełni, pewnie już wiesz, że dziecko z samym katarem może chodzić do żłobka i przedszkola? Pojawia się natomiast inne pytanie: co jeśli maluch zachoruje, ma dłuższą nieobecność na zajęciach, czy są jakieś regulacje z takim dokumentem? Czy lekarz może odmówić jego wystawienia?

Udowodnij, że dziecko jest zdrowe

W statutach niektórych przedszkoli i żłobków istnieje zapis, że dziecko przyjmowane do placówki powinno przynieść zaświadczenie o stanie zdrowia po każdej infekcji. Tak, jakby rodzic powinien dowieść, że zostało wyleczone i nie stanowi źródła zarażenia dla pozostałych przedszkolaków. Brzmi to słusznie i wydaje się, że ma nauczyć opiekunów rozsądnego podejścia, by nie przyprowadzać malca, który jest jeszcze niedoleczony. Natomiast nie ma żadnej mocy prawnej, jest trudne do uzyskania i przede wszystkim niekorzystne dla dziecka.

Zaświadczenia o zdrowiu dziecka powoduje… choroby

Wystawiając zaświadczenie o zdrowiu dziecka muszę jako lekarz je osobiście zbadać i zebrać wywiad. Rodzice nie mogą więc przyjść bez małego pacjenta i tutaj pojawia się pierwsza trudność. Tuż po chorobie zmusza się malucha do kolejnej wizyty w przychodni. Do której po pierwsze w okresie infekcyjnym zapisać się trudno. Często podział na dzieci zdrowe i chore nie jest z różnych przyczyn jest utrudniony (albo możliwości lokalowe, albo godziny pracy). O ile nawet malucha oddziela się od innych najmłodszych, zostaje narażony na kontakt z chorymi dorosłymi. Poza tym patrząc z perspektywy lekarza, gabinet powinien służyć pomocy ludziom chorym.

jak wzmacniać odporność

Takie zaświadczenie jest bezpodstawne?

Niektóre żłobki, przedszkola i inne placówki (bo sprawa dotyczy również zwolnienia z w-f i nieobecności na lekcjach) ustaliły wymóg zaświadczeń na podstawie swojego WEWNĘTRZNEGO statutu. Obowiązuje on placówkę oraz rodziców, którzy zobowiązali się go przestrzegać na podstawie umowy, podpisanej przed rozpoczęciem roku. Statut nie dotyczy jednak lekarza, ponieważ nie jest to państwowe rozporządzenie. Dlatego pamiętaj zanim podpiszesz umowę warto ten temat poruszyć.

Zaświadczenie o zdrowiu dziecka-jak żyć?

Jak jednak rodzice mogą sobie radzić w takie sytuacji? Przede wszystkim należy uświadomić placówkę o stanie prawnym, że wystarczy oświadczenie rodzica. Jeśli żłobek czy przedszkole faktycznie potrzebuje takich zaświadczeń, powinni rozważyć zatrudnienie własnego lekarza, który mógłby kwalifikować dzieci przed zajęciami. Tak jak miało to miejsce w żłobkach i ochronkach sprzed lat.

Czy przedszkole może żądać zaświadczenia o zdrowiu dziecka

Jeśli placówka kategorycznie domaga się zaświadczenia jak taką sytuację rozwiązać? Wystarczy, że w historii choroby dziecka lekarz udokumentuje odpowiednia adnotacja. Na przykład: „Wizyta kontrolna po przebytej infekcji, stan ogólny dziecka dobry, po zbadaniu pacjent zdrowy. Przeciwwskazań do pobytu na zajęciach przedszkolnych/ żłobkowych nie stwierdzam”. Rodzic może poprosić o udostępnienie dokumentacji medycznej i zrobienie kserokopii wpisu oraz jego uwierzytelnienie.

„Opłaty związane z udostępnieniem dokumentacji medycznej określa regulamin organizacyjny podmiotu wykonującego działalność leczniczą1 (obecnie opłata nie jest wyższa niż 75 gr za 1 stronę kserokopii dokumentacji2). Koszty udostępnienia dokumentacji w formie kserokopii ponosi podmiot wnioskujący o jej udostępnienie – w tym przypadku koszty obciążają rodziców dziecka.”

dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego dla mp.pl

Zaświadczenie lekarskie czy musisz za nie płacić?

Drugie rozwiązanie zakłada sporządzenie przez lekarza zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka […]Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydawane na życzenie rodziców i potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, nie jest świadczeniem gwarantowanym ze środków publicznych.4 Takie zaświadczenie nie jest związane z dalszym leczeniem, lecz wydawane do celów opiekuńczych (obecnie żłobki nie prowadzą działalności leczniczej i nie są już zakładami opieki zdrowotnej, lecz instytucjami opiekuńczymi) i dlatego tego rodzaju orzecznictwo nie jest objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia i nie jest zwolnione z opłat. Lekarz może więc takie zaświadczenia wydawać odpłatnie – poza kontraktem z NFZ, stawki opłat powinien określać regulamin jednostki organizacyjny. Warto pamiętać, że taka usługa nie podlega zwolnieniu z podatku VAT (lekarz może też wystąpić do urzędu skarbowego o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Ten temat obowiązków podatkowych związanych z uzyskaniem tego rodzaju przychodu), gdyż nie ma celu leczniczego.6 Koszty wydania zaświadczenia ponoszą rodzice.

jak wzmacniać odporność

dr n. prawn. Tamara Zimna
Kancelaria Prawa Medycznego dla mp.pl

Zaświadczenie od alergologa

Często spotykam się ze stanowiskiem, że rodzice małych alergików sami przynoszą zaświadczenie, że są pod opieką alergologa. Bez żadnego namawiania, więc skąd ten opór po przeziębieniu? Opieka alergologiczna dotyczy stanów przewlekłych, nie ostrych jakimi są infekcje. Zaświadczenie takie mówi o leczeniu i byciu pod opieką specjalisty z powodu choroby przewlekłej. Natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia dotyczy tak naprawdę stanu podczas badania i co najwyżej 24h, później mogą się pojawić np. kolejnej objawy infekcji. Dziecko z alergią to nie jest statystyczny przedszkolak, często maluchy mają alergie zarówno pokarmowe, skórne jak i wziewne. Uprzedź placówkę o tym, by można było wyeliminować alergeny z posiłków. Opowiedz o tym, że zmiany atopowe na skórze, czy ustawiczny katar nie zostały potraktowane jako objaw infekcji. Alergia to przypadłość przewlekła i dziecko na długi czas jest po opieką alergologa, który widzi ewolucję objawów.

Nie nakręcajmy spirali niepotrzebnych zaświadczeń

Nie ma powszechnie obowiązujących przepisów, które uzasadniałyby domaganie się przez żłobki takich zaświadczeń lub nakładały na lekarza obowiązek ich wypisania. Przed podpisaniem umowy, warto podkreślić, że podobnie jak przy usprawiedliwianiu nieobecności w szkole w żłobku czy przedszkolu wystarczy oświadczenie rodzica. Myślę, że warto po prostu innych uświadamiać, jak to wygląda. Po to, by nie generować niepotrzebnej papierologii i marnowania czasu swojego i innych. Jeśli ten tekst był dla Ciebie wartościowy pokaż go innym.


A czy Wasze przedszkole, czy żłobek wymaga takich zaświadczeń?